به پرتال پرداخت آژانسهای هواپیمایی، گروه لوفت هانزا و اتریشی خوش آمدید.
Welcome to the payment portal of Lufthansa and Austrian group for travel agencies in Iran.
لطفا هواپیمایی مورد نظر جهت پرداخت را انتخاب نمایید.
Please select the airline to which a payment of sales period should be made.
Lufthansa Airlines
Austrian Airlines